Naše služby

V ordinaci poskytujeme následující služby:

> léčebnou péči v oboru praktické lékařství pro dospělé
> preventivní péči pro pacienty formou preventivních prohlídek hrazených pojišťovnou á 2 roky
> preventivní péči formou očkování proti některým onemocněním
> závodní péči smluvní – pro zaměstnavatele
> závodní péči individiální – na žádost zaměstnavatele v kategorii I.bezpečnosti práce bez přídatných rizik
> návštěvní služba v bytě pacienta v regionu Praha 4-Záběhlice, pokud to zdravotní stav pacienta nezbytně vyžaduje
> lékařské služby na žádost pacienta hrazené dle ceníku zde