Ochrana osobních údajů – GDPR

Osobní údaje našich pacientů jsou zpracovávány s maximální pečlivostí a v souladu s požadavky jak tzv. GDPR, celým názvem “Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES”, tak i zákonem č.110/2019 Sb., Zpracování osobních údajů, a dalších předpisů a norem, které jsou pro oblast poskytování zdravotnických služeb relevantní.

Zároveň jsme zavedli nové zásady a standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytné pro dosažení souladu s platnými právními předpisy. Informace o zpracování vašich osobních údajů v rámci poskytování zdravotní péče naleznete zde.